Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn và sứ mệnh
Tầm nhìn
Là một nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm và dịch vụ có giá trị cao trên thị trường công nghệ cao, bằng việc sử dụng các thực hành quản lý tiên tiến và kinh nghiệm dựa trên đội ngũ nhân viên có tay nghề cao.
 
Đem lại cơ hội thu nhập cạnh tranh và những lợi ích hấp dẫn cho đội ngũ nhân viên trong công ty.
 
Vươn tới và đem lại sự ổn định và vững chắc về kinh tế cho tất các các cổ đông trong công ty.
 
Sứ mệnh
Anviet sẽ cung cấp và chuyển giao các trang thiết bị, dịch vụ và giải pháp tích hợp chuyên nghiệp của những nhà sản xuất hàng đầu thế giới trong lĩnh vực điện, điện tử, công nghiệp, viễn thông và phát thanh truyền hình.
 
Anviet chú trọng xem xét những lựa chọn liên quan đến việc phát triển trong và ngoài công ty.
 
Anviet sẽ cung cấp chất lượng dịch vụ nổi bật từ trên cơ sở sử dụng các nguồn nguyên vật liệu của những nhà cung cấp tin cậy và không ngừng cải tiến liên tục các quy trình kinh doanh.
 
Anviet sẽ xem việc định hướng khách hàng như là mối quan tâm chính để quản lý và đào tạo nhân viên.
 

Anviet sẽ tuyển dụng và giữ đội ngũ nhân viên thông qua việc cung cấp cơ hội lãnh đạo, thu nhập thỏa đáng, năng lực dựa trên những lợi ích và định hướng nghề nghiệp rõ ràng.

Bài viết khác