Giá trị cốt lõi và văn hóa


Giá trị cốt lõi và văn hóa
 
Sự hài lòng của khách hàng 
Phục vụ khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu của công ty và toàn thể nhân viên. Chúng tôi cố gắng phấn đấu để đáp ứng một cách hoàn hảo những yêu cầu của khách hàng.
 
Chất lượng sản phẩm & dịch vụ
Anviet hướng đến việc đạt được chất lượng cung cấp thiết bị dịch vụ vượt trội cũng như các quá trình hoạt động kinh doanh.
 
Sự trung thực 
Chúng tôi theo đuổi sự cởi mở, tôn trọng và sự thành thật. Chúng tôi thật sự tin tưởng tính liêm chính và công bằng sẽ là nền tảng cho các mối quan hệ giữa khách hàng, các cổ đông và giữa toàn thể nhân viên của công ty.
 
Tinh thần làm việc tập thể 
Chúng tôi tin vào sức mạnh của tập thể và thông qua cách làm việc với nhau và cải thiện sự liên kết giữa các phòng ban, chúng tôi sẽ mang đến cho khách hàng, cho các đối tác kinh doanh và cũng như cho chúng tôi những kết quả tốt nhất.
 
Qua sự cam kết của từng thành viên và một sự phát triển chuyên nghiệp, chúng tôi đang hướng đến việc phát triển, khen thưởng và duy trì một tập thể hùng mạnh.
 
Sáng tạo
Tạo môi trường, cơ hội làm việc chuyên nghiệp để mỗi cá nhân sáng tạo, phát huy năng lực, trí tuệ tạo giá trị gia tăng cho đối tác, bản thân và công ty.