Dịch vụ kiểm định


Dịch vụ kiểm định
 
  • Tư vấn miễn phí về các vấn đề liên quan đến kiểm định thiết bị, giúp khách hàng đáp ứng được các yêu cầu của các cơ quan chứng nhận.
  • Chúng tôi nỗ lực cung cấp dịch vụ kiểm định có chất lương.
  • Kiểm định được thực hiện theo các qui định quốc gia hoặc theo yêu cầu khách hàng.
  • Thời gian kiểm định tiêu chuẩn là 3 ngày (không kể ngày nghỉ và ngày lễ).
  • Các thiết bị sau khi kiểm định có thể được gửi trả lại qua dịch vụ chuyển phát nhanh.